PV OIL điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 19/6/2015

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 6056/BCT- TTTN của Bộ Công thương ngày 19/6/2015 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PV OIL Quyết định điều chỉnh giá bán lể, bán buôn xăng dầu trong hệ thống như sau:

TT

Mặt hàng

Giá bán lẻ 
( đồng/ lít thực tế)

Giá bán buôn

( đồng/kg)

1

Xăng Ron 95

21.310

 

2

Xăng Ron 92

20.710

 

3

Xăng E5 Ron 92

20.380

 

4

Dầu DO 0,05%S

16.070

 

5

Dầu DO 0,25%S

16.020

 

6

Dầu KO

15.090

 

7

Dầu FO 3%S

 

13.100

8

Dầu FO 3,5%S

 

12.730

( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

                                                                                                                                              PV OIL NEW


[1]2