Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh (PVOIL) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Nội dung cụ thể như sau:
Thời gian: 13h15, thứ 3 ngày 12 tháng 4 năm 2016;
Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh, Số 162 Nguyễn Văn Trỗi, Tổ 14, Khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thành phần tham dự:   - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh;
 - Thành viên ban giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát;
 - Các cổ đông có tên trong sổ cổ đông của Công ty;
[1]2