Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch và giữ vững nhịp độ phát triển trong 9 tháng đầu năm 2014Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn (phải) và đồng chí Lê Minh Hồng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì cuộc Họp báo

 

Tham dự cuộc họp báo có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, đại diện Lãnh đạo các Ban/ Văn phòng Tập đoàn, đại diện các tổ chức đoàn thể xã hội của Tập đoàn cùng hơn 100 nhà báo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tại cuộc họp báo, đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc, Người phát ngôn của Tập đoàn đã thông tin tới các nhà báo về kết quả hoạt động của Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm và phương hướng trọng tâm hoạt động trong 3 tháng cuối năm.

 

 

 

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, ngay từ tháng 11-12/2013, Tập đoàn đã giao kế hoạch năm 2014 cho từng đơn vị thành viên; ban hành Chương trình hành động số 604/CTr- DKVN ngày 23/01/2014 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình hành động, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án theo kế hoạch được duyệt; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm giá thành sản phẩm; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề theo từng lĩnh vực để đánh giá rút kinh nghiệm và thống nhất các giải pháp thực hiện trong năm 2014.

 

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, gia tăng trữ lượng dầu khí 9 tháng đầu năm đạt 28,53 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 81,5% kế hoạch năm. Có 05 phát hiện dầu khí mới và PVN đã ký 03 hợp đồng dầu khí mới. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 20,34 triệu tấn, trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 12,71 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 7,64 tỉ m3. PVN đã sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 11,92 tỉ kWh, sản xuất 1,23 triệu tấn đạm, 4,06 triệu tấn xăng dầu các loại.

 

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 9 tháng đạt 560,1 nghìn tỉ đồng, bằng 119,5% kế hoạch 9 tháng và 84% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 125,5 nghìn tỉ đồng, bằng 124% kế hoạch 9 tháng và 89% kế hoạch năm.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2014, về cơ bản Tập đoàn đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra nổi bật là: Tập đoàn tiếp tục giữ được nhịp độ phát triển tốt, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra; giá trị đóng góp cho ngân sách Nhà nước vượt 24% so với kế hoạch 9 tháng- tương đương vượt trên 24,3 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,14 tỷ USD). Công tác triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò được triển khai theo đúng kế hoạch. Hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 9 tháng đã đề ra. Công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tại PVN được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đúng theo Phương án tái cấu trúc PVN đã được Chính phủ phê duyệt.

 

Với mục tiêu tiếp tục về đích sớm và thành công trong năm 2014 như truyền thống, Tập đoàn đã đưa ra một loạt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho quý IV năm 2014, trong đó tập trung vào các nội dung chủ đạo là tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn ban hành; Đôn đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đó, trọng tâm là: Cổ phần hoá, thoái vốn, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động trong toàn Tập đoàn; Hoàn thành Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo Thông báo số 148-TB/TW ngày 28/11/2013 của Bộ Chính trị; Làm việc, đôn đốc các nhà thầu dầu khí đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, phát triển mỏ và khai thác dầu khí quý IV năm 2014 theo đúng kế hoạch đề ra. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên biển Đông; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các Nhà máy Điện Cà Mau 1 &2, Điện Nhơn Trạch 1, 2, các Nhà máy Đạm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Kiểm soát chặt chẽ tiến độ triển khai các dự án, tập trung hoàn thiện các thủ tục và phê duyệt tổng dự toán, tổng mức đầu tư điều chỉnh của các dự án; Tiếp tục tập trung đôn đốc phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm mới (xơ sợi, nhiên liệu sinh học); Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông các hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị. Đôn đốc thực hiện công tác an sinh xã hội theo đúng cam kết và công tác thực hành tiết kiệm theo đúng Nghị quyết của Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã phê duyệt; Giám sát chặt chẽ hoạt động dầu khí, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng/Bộ Tư lệnh Hải quân trong việc triển khai các hợp đồng dầu khí và đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động trong toàn Tập đoàn.

 

Tại buổi họp báo, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn cùng ban Lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn đã giải đáp nhiều câu hỏi của các nhà báo liên quan đến các nội dung quan trọng như: lộ trình và thực tế triển khai đề án tái cấu trúc Tập đoàn; phương án sắp xếp lại các đơn vị thành viên, công ty con của các đơn vị trong Tập đoàn; các dự án dầu khí trọng điểm: Cá voi xanh, Junin2, Nhiệt điện Thái Bình 2, nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; giá điện và sự tham gia của Tập đoàn vào thị trường phát điện cạnh tranh; các hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn; lộ trình phối trộn, kinh doanh và sử dụng xăng e5 Ron 92…

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Thập - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trả lời câu hỏi của các nhà báo

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trả lời câu hỏi của các nhà báo

 

 

Đồng chí Vũ Văn Nghiêm - Trưởng ban Dự án dầu khí nước ngoài trả lời câu hỏi của các nhà báo

 

Đồng chí Đỗ Văn Khạnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trả lời câu hỏi của các nhà báo

 

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành trước thời hạn các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua đã luôn theo sát, tích cực thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ để Tập đoàn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, đồng thời nâng cao uy tín, thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong hợp tác, hội nhập quốc tế.

 

Hương Giang