PV OIL Quảng Ninh có nhiệm vụ quan trọng là cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các vùng phụ cận với các sản phẩm xăng dầu, dịch vụ tàu chứa xăng dầu, vận chuyển xăng dầu, đáp ứng nhu cầu dự trữ, luân chuyển cho các kho phía sau, giảm tải về sức chứa cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong tương lai.

Chỉ sau hơn 2 năm hoạt động, công ty đã nhanh chóng khẳng định vị trí của mình tại khu vực phía Bắc, sản phẩm của công ty đã có mặt tại hầu hết các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Đối tượng khách hàng mục tiêu mà PV OIL Quảng Ninh ưu tiên hướng tới là Khách hàng Công nghiệp, các Tổng Đại lý, Đại lý và Khách hàng Tàu biển.
  • Gửi bạn bè
  • In