ÔNG LÊ VĂN NGHĨA
  Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  Năm sinh: 1966
   ÔNG TRẦN XUÂN LÀ
  Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị
  Năm sinh: 1958
  ÔNG NGUYỄN TRẦN TUẤN
  Chức vụ: Ủy viên chuyên trách Hội đồng quản trị
  Năm sinh: 1979
  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

  ÔNG TẠ HOÀI HẠNH
  Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
  Năm sinh: 1979
  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh